+420 703 450 274 info@svarovani-folii.com
BAZÉNY

Izolace bazénů

– Používáme výhradně fólie Alkorplan

Bazénové hydroizolaní fólie ALKORPLAN jsou vyrobeny z mkeného PVC (PVC-P). Uplatují se pi stavbnových venkovních
i vnit
ních bazén. Významné uplatnní nachází i pi rekonstrukcích starších bazén. Svojí kvalitou patí fólie ALKORPLAN na špici v Evrop.

___________________________

– Fólie ALKORPLAN si našly i u nás uplatnní pi realizacích bazén:
• rodinných domk

• koupališ

• plaveckých bazén

__________________________

– Nosná konstrukce bazénu, na kterou se
bude pokládat fólie
ALKORPLAN, mže mít libovolný tvar a mže být provedena z rzných materiál(beton, omítnuté zdivo, ocelový plech, devo, atd.)
Jednotlivé typy se odlišují kvalitativním
a barevným provedením.